Personvernerklæring

Innledning

Velkommen til www.slottomat.com ("nettstedet"). Vi respekterer ditt privatliv, og vi er forpliktet til å kun samle inn og å bruke dine personlige data i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og forskrifter, inkludert EUs Personvernsforordning (GDPR) 2016/679. Denne personvernerklæringen informerer deg (heretter "bruker", "du" eller "din") om hvordan vi innhenter og behandler dine personopplysninger når du åpner nettstedet vårt, hvem vi deler det med, hvor lenge vi beholder det, og dine rettigheter som registrert bruker. Nettstedet eies og opereres av Affcool LTD. Et selskap dannet i samsvar med lovene i Malta med sin registrerte forretningsadresse på 152, Office No. 9, Triq in-Naxxar, San Gwann, SGN9030, Malta (heretter "selskapet", "vi", "oss", eller "vår"). Vennligst les denne personvernerklæringen nøye før du fortsetter å bruke nettstedet vårt. Ditt videre bruk av vårt nettsted vil bli ansett som din aksept av disse retningslinjene for personvern. Hvis du ikke er enig i disse retningslinjene for personvern, må du ikke bruke nettstedet vårt.

Omfanget av denne personvernerklæringen

Disse retningslinjene for personvern gjelder bare for brukere som har tilgang til vår nettside lokalisert på www.slottomat.com. Disse retningslinjene for personvern gjelder ikke for din bruk av andre nettsteder eller tjenester som tilbys av en annen tredjepart.

Definisjoner

Følgende ord, uansett hvor de brukes i disse retningslinjene for personvern, skal ha betydningen som definert i artikkel 4 i EUs Personvernsforordning 2016/679:

 • Data kontrollør betyr "den fysiske eller juridiske person, offentlig myndighet, etat eller andre organ som alene, eller sammen med andre, bestemmer formål og middel til behandling av personopplysninger; der formål og middel for slik behandling er bestemt av unionen eller medlemsstaten lov, kontrolleren eller bestemte kriterier for sin nominasjon kan være fastsatt av unionen eller medlemsstaten lov."
 • Personopplysninger betyr "all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person; en identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres, direkte eller indirekte, særlig ved henvisning til en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, posisjonsdata, en elektronisk identifikator eller til en eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til den fysiske personen."
 • Behandling betyr "enhver operasjon eller en serie av flere operasjoner som utføres på personopplysninger, enten ved automatiserte metoder slik som innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultasjon, bruk, avsløring av overføring, formidling eller på annen måte gjøre tilgjengelig, justering eller kombinasjon, begrensning, sletting eller ødeleggelse."
 • Behandler betyr "en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, etat eller andre organ som behandler personopplysninger på vegne av kontrolløren."

Data kontrollør

Selskapet er ansvarlig for behandling av alle personopplysninger vi innhenter fra deg. Du kan kontakte oss på: Affcool LTD
152, Office No. 9
Triq in-Naxxar
SGN9030 San Gwann
Malta

Oppdateringer på denne personvernerklæringen

Fra tid til annen vil vi endre disse retningslinjene for personvern for å gjenspeile vår nye personvernpraksis, og forpliktelse til overholdelse av lokale personvernlover og gjeldende EU-direktiver og forskrifter.

Vi vil legge ut oppdaterte retningslinjer for personvern på denne siden, og varsle deg om slike oppdateringer ved å endre dato for siste oppdatering øverst på nettsiden. Du bør gå gjennom disse retningslinjene for personvern regelmessig for å sikre at du er kjent med eventuelle endringer. Du forstår og aksepterer at din fortsatte bruk av nettstedet etter den effektive datoen for oppdateringen vil bli ansett som din stilltiende aksept av våre nye retningslinjer for personvern.

Personopplysninger vi samler inn og behandler

De personopplysninger som vi kanskje innhenter under din bruk av nettstedet inkluderer:

 • Fornavn
 • Epost adresse
 • Posisjonsdata
 • IP adresse Og
 • Brukerinnhold

Vi bruker personopplysningene til følgende formål:

Brukerinnhold

Når du sender inn en kommentar på nettsiden så vil vi behandle ditt fornavn og innhold av kommentaren for å gjøre dette tilgjengelig for andre brukere av nettstedet. Vær oppmerksom på at Brukerinnhold vil bli publisert og tilgjengelig for andre brukere av nettstedet. Vi fraråder deg om å legge ut personlig data av noe slag i ditt brukerinnhold som du ikke ønsker skal være synlig for andre brukere.

 • Juridisk grunnlag for behandling Det rettslige grunnlaget for vår behandling er vår legitime interesse som fastsatt i artikkel 6 (1) (f) i GDPR.
 • Datalagringsvarighet Vi kan, men vi er ikke forpliktet til å beholde bruker innholdet ditt inntil du spesifikt ber oss om å fjerne det fra nettstedet vårt.

Forespørsel om kundestøtte

Når du sender oss forespørsler om kundestøtte/ spørsmål ved å kontakte oss via e- post på info@slottomat.com, eller gjennom vårt kontaktskjema på nettsiden. Vi samler inn ditt navn, e- post adresse, og innholdet i din forespørsel. Vi behandler dette for å kunne respondere til dine forespørsler/spørsmål for å korrespondere med deg.

 • Juridisk grunnlag for behandling Det rettslige grunnlaget for vår behandling av disse personopplysningene er vår legitime interesse som fastsatt i artikkel 6 (1) (f) i GDPR.
 • Datalagringsvarighet Vi beholder personopplysningene som er knyttet til forespørselen din, eller anmodning til kundestøtte i en maksimum periode på seks måneder fra dato for siste kommunikasjon. Vi vil fjerne alle dine støtteforespørsler og data fra våre registre etter en seks måneders periode med mindre vi er pålagt å holde denne informasjonen på andre lovlige grunnlag.

Posisjonsdata

Når du bruker nettstedet vårt, kan vi be deg om å la oss identifisere din nåværende posisjon ("posisjonsdata"). Vi bruker slik posisjonsdata for å sikre at du ikke er i en jurisdiksjon der våre tjenester er forbudt ved lov.

 • Juridisk grunnlag for behandling Det juridiske grunnlaget for behandling av posisjonsdata er i vår legitime rett som er beskrevet i artikkel 6(1) (f) i GDPR.
 • Datalagringsvarighet Vi beholder dine posisjonsdata i 2 år fra ditt siste besøk på vår nettside.

Abonnementsdata

Vi tillater brukere å abonnere på ukentlige/månedlige nyhetsbrev på vår nettside. Når du abonnerer på vårt nyhetsbrev bruker vi ditt navn og e- post adresse for å sende ditt nyhetsbrev og annet markedsføringsmateriell.

Det juridiske grunnlaget for å behandle slik data med ditt samtykke er beskrevet i Artikkel 6(1) (a) i GDPR, hvor du fritt velger selv å abonnere for å motta vårt markedsføringsmateriell. Du kan enkelt trekke ditt samtykke ved å klikke på avmeldingsknappen i bunnen i e- posten med markedsføringsmateriell. Om du avmelder deg fra nyhetsbrevet, vil vi slutte å bruke dine personlige data i markedsføringsøyemed momentant.

Vi oppbevarer dine abonnement data kun så lenge du er påmeldt i vår e- post liste. Vi fjerner dine data øyeblikkelig fra våre e- post lister på det tidspunktet du avmelder deg.
 

Google Analytics

Vi bruker Google Analytics på våre nettsider som samler inn IP- adresser. Google Analytics er nettanalyser som er tilgjengelig fra Google Inc som sporer og rapporterer trafikk til nettsiden. Google bruker innsamlet data for å spore og observere bruken av våre nettsider. Google kan dele slik data med andre tjenester som eies og driftes av Google Inc.

Om du ikke ønsker at din personlige data og aktiviteter skal spores, kan du enkelt installere Google Analytics Opt-out Browser Add-on – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – til nettleseren din. Google Analytics Opt-out Browser Add-on gir besøkende muligheten til å forhindre at deres personlige data innsamles og brukes av Google Analytics. For mere informasjon angående Google personvernpraksis, vennligst besøk: https://policies.google.com/privacy?hl=en Juridisk grunnlag for behandling Det juridiske grunnlaget for behandling av slik personlig data er i vår legitime rett som er beskrevet i artikkel 6 (1)(f) i GDPR.   

Vi beholder Google Analytics data i maksimum seks måneder fra din data ble innsamlet.

I tillegg kan vi, om vi er pålagt, å behandle din personlige data for overholdelse av gjeldende lovverk.

Uansett hva som måtte være tilfellet, kan vi behandle personopplysningene dine for å overholde gjeldende lov om nødvendig.
 

Avsløring av personopplysninger

Vi selger ikke eller leier ut dine personlige data til en tredjepart. Vi kan utlevere dine personopplysninger som beskrevet i denne avtalen:

 • E-post distribusjonsverktøy Hvis du abonnerer på nyhetsbrev eller annet markedsføringsmateriell fra oss på nettstedet vårt, vil vi bruke tredjeparts verktøy for distribusjon av e-post til å sende e-post til deg. Ditt navn og e-post adresse vil bli lagret på disse e- distribusjonsverktøyene.
 • Selskapets ansatte Dine personopplysninger som navn, e-post adresse og innholdet i enhver støtteanmodning eller brukerinnhold du legger ut på nettstedet, vil bli delt med våre ansatte i selskapet for å gjøre det mulig for dem å levere tjenestene våre.
 • Fusjon eller oppkjøp Hvis vi i fremtiden gjennomgår en fusjon eller et oppkjøp, vil personopplysningene dine, for eksempel navn, e-post adresse og brukerinnhold, være en del av våre bedriftsressurser og kan overføres til den nye enheten. Vær oppmerksom på at enhver overføring av dine personopplysninger som følge av en kommersiell transaksjon ikke vil ha en negativ innvirkning på dine personvernrettigheter som angitt i disse retningslinjene for personvern.
 • Overholdelse forpliktelser Vi kan bli pålagt å utlevere dine personopplysninger til lokale og internasjonale myndigheter, politimyndigheter, domstoler eller andre offentlige etater når det er nødvendig for å overholde våre juridiske og regulatoriske forpliktelser, for å hevde eller beskytte våre rettigheter og interesser.
 • Tredjeparts tjenesteleverandører Vi kan utlevere personopplysningene dine til våre tjenesteleverandører som hjelper oss med vedlikehold og utvikling av nettstedet vårt.

Koblinger til tredjeparts nettsteder

Vår nettside inneholder koblinger til tredjeparts nettsider som ikke eies eller drives av oss. Skulle du velge å klikke på koblinger til noen av disse tredjepartene, vil du bli videreført til tredjepartens nettsted. Disse tredjeparts nettstedene har sine egne vilkår og betingelser og retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer våre brukere til å gjennomgå vilkår og retningslinjer for personvern hos tredjeparts nettsteder før du bruker deres hjemmeside, eller benytter deg av tjenester som tilbys av dem.

Vi kan ikke holdes ansvarlig for noe tilgjengelig innhold hos disse tredjeparts nettsteder eller deres praksis.

Overføring av data

Dine personopplysninger kan overføres til og vedlikeholdes på servere som befinner seg i jurisdiksjoner der lover for databeskyttelse kan være mindre strenge enn de som er i din nåværende jurisdiksjon. Hvis du befinner deg i EØS-området, og du får tilgang til nettstedet vårt, må du være oppmerksom på at vi vil overføre personopplysningene dine til USA så vel som andre deler av verden og behandle dem der. Vår nåværende prosessor Google Inc er kompatibel med EU-sveitsiske og EU-USA Privacy Shield rammeverket, som sikrer at dine personopplysninger mottar den samme databeskyttelsen i USA som du får i ditt EØS-medlemsland.

Dine datarettigheter

Dine rettigheter knyttet til dine personopplysninger som vi holder er som følger:

 • Rett til å få tilgang til dine personopplysninger Som et dataobjekt i EU kan du be oss om å utstede en kopi av alle personopplysninger som vi har fra deg.
 • Rett til korrigering Du har rett til korrigering av uriktige eller ufullstendige opplysninger. Du kan utøve din rett ved å kontakte oss via e-post eller post.
 • Rett til å trekke tilbake samtykket Du har rett til å trekke ditt samtykke fra å motta direkte markedsføringsmateriell fra oss ved å klikke på "unsubscribe" knappen nederst i våre markedsførings e-poster eller alternativt ved å kontakte oss med din forespørsel.

Klager

Du har også rett på å klage til: Maltesisk Datatilsyn
Floor 2, Airways House High Street
Sliema, SLM 1549, Malta.
E- post: idpc.info@idpc.org.mt
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte din lokale myndighet for datatilsyn i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

Lagring og sikkerhet

Sikkerheten til dine personopplysninger er viktig for oss, og vi er forpliktet til å overholde konfidensialiteten til informasjonen du gir oss. Vi tar alle fornuftige og kommersielt forsvarlige tiltak for å beskytte dine personopplysninger. Du erkjenner imidlertid at ingen metode for overføring over Internett eller elektroniske lagringsmetoder er fullstendig sikker. Derfor kan vi ikke garantere absolutt sikkerhet.

Barns personvern

Vi innhenter ikke bevisst personlig informasjon fra barn som er under atten år. Hvis du blir oppmerksom på informasjon som tyder på at ett barn har gitt sin personlige informasjon til oss, vennligst kontakt oss umiddelbart. Vi vil undersøke saken og iverksette nødvendige tiltak.

Kontakt oss

Om du har spørsmål, kommentarer eller henvendelser angående disse retningslinjene for personvern eller vår personvernpraksis, kan du kontakte oss på:

E-post: info@slottomat.com
Forretningsadresse: Affcool LTD
152, Office No. 9
Triq in-Naxxar
SGN9030 San Gwann
Malta