Vilkår og betingelser

Aksept av vilkår og betingelser

Velkommen tilwww.slottomat.com("nettstedet" eller "nettsiden") eid og kontrollert av Affcool LTD. Et selskap dannet i samsvar med lovene i Malta med sin registrerte forretningsadresse på Affcool LTD, 152, Office 9, Triq In-Naxxar, San Gwann SGN 9030, Malta (heretter kalt "selskapet", "vi", "oss" eller "vår").

Disse vilkårene og betingelsene som er angitt her regulerer din tilgang til og bruk av nettstedet, og andre tjenester som tilbys av selskapet (samlet referert til som "Tjenester"). Ved å få tilgang til eller bruke tjenestene, erklærer og garanterer du at du har lest, forstått og samtykker til å være bundet av disse vilkårene og betingelsene, samt våre retningslinjer for personvern, kollektivt referert til som "avtalen" eller "vilkårene".

Enhver henvisning i denne avtalen til "deg", "din" eller "bruker" refererer til deg, en person som har tilgang til tjenestene og enhver henvisning til "selskapet", "vi", "oss" eller "vår" refererer til Affcool LTD.

Egnethet

Du kan bare bruke våre tjenester hvis du har juridisk ansvarlig til å inngå en bindende kontrakt med selskapet i samsvar med disse vilkårene og gjeldende lokale, statlige, provinsielle og nasjonale lover. Det er strengt forbudt for personer under atten (18) år å få tilgang til tjenestene våre.

Ved å fortsette å bruke nettstedet vårt erklærer og garanterer du at:

 • Du er minst 18 år eller eldre
 • Du har ikke tidligere blitt utestengt av selskapet fra å bruke tjenesten og
 • Du er ikke statsborger/innbygger i et land eller territorium hvor bruken av tjenesten er forbudt eller på noen måte begrenset ut i fra gjeldende lover eller forskrifter.

Om tjenesten

Selskapet tilbyr en sammenligningstjeneste av nettkasino. Brukere kan bruke nettstedet til å lese og å sammenligne informasjon om ulike kasinoer og tjenester som tilbys av slike kasinooperatører (heretter kalt "kasinooperatører" eller "tredjepart"), samt nyhets artikler og blogg innlegg om bransjen. Selskapet påtar seg ikke ansvar for noe innhold eller tjenester som tilbys av slike kasinooperatører. Du forstår og aksepterer at din deltagelse og samhandling med ethvert kasino nettsted vil være underlagt separate vilkår og betingelser mellom deg og en slik kasinooperatør, og selskapet vil ikke være en part i noen avtale mellom deg og kasinooperatøren. Selskapet påtar ikke ansvar for informasjon som er gjort tilgjengelig fra kasino gjennom nettstedet og eventuelle kasinolenker gjort tilgjengelig på nettstedet.

FOR Å UNNGÅ TVILSTILFELLER; SELSKAPET OPERERER IKKE, ELLER KONTROLLERE NOEN KASINOER INKLUDERT PÅ VÅRT SAMMENLIGNING NETTSTED, OG SELSKAPET VIL IKKE VÆRE PART I NOEN TRANSAKSJONER ELLER TVISTER MELLOM BRUKER OG SLIKE KASINOOPERATØRER. SELSKAPET FRASKRIVER SEG HERVED ALT ANSVAR FOR TAP, KRAV ELLER SKADER PÅDRATT AV EN BRUKER, ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, SOM FØLGE AV, ELLER I FORBINDELSE MED BRUKERES TILLIT TIL NOEN INFORMASJON ELLER TREDJEPARTSLENKER GJORT TILGJENGELIG PÅ NETTSTEDET.

VÆR OPPMERKSOM PÅ AT PLASSERING AV KASINOINFORMASJON ELLER LENKE PÅ NETTSTEDET IKKE UTGJØR EN ANBEFALING AV SLIKE KASINO AV SELSKAPET. SELSKAPET GARANTERER IKKE SPESIFIKKE RESULTATER FRA BRUKEN AV NETTSTEDET OG BRUKERES BESLUTNING OM Å INNGÅ NOEN AVTALE MED EN TREDJEPART VIL BLI GJORT AV BRUKEREN HELT PÅ EGEN RISIKO.

Brukerinnhold

Selskapet kan tillate brukere å legge inn kommentarer på blogginnlegg og artikler på nettstedet ( heretter referert til som "brukerinnhold").

Selskapet krever ikke eierskap til noe brukerinnhold; men ved å legge ut ditt brukerinnholdet på nettstedet, gir du imidlertid selskapet rett til en ugjenkallelig, evigvarende, avgiftsfri, verdensomspennende lisens til å bruke, kopiere, distribuere, overføre, vise offentlig, reprodusere, utarbeide verk av brukerinnholdet ditt i alle medier. Du forstår og aksepterer at når du sender selskapet din tilbakemelding, ideer og forslag, gir du selskapet, dets etterfølgere og tildeler, fulle og eksklusive rettigheter til å bruke, avsløre, og på annen måte utnytte dine ideer og forslag. Enten ved inkludering i vår tjeneste eller ved opprettelse av en ny tjeneste, helt eller delvis, uten noen begrensning eller kompensasjon til deg nå, eller noensinne i fremtiden.

Du erklærer og garanterer til selskapet at du har immaterielle rettigheter og myndighet til å publisere brukerinnhold på nettstedet, og at brukerinnholdet ditt ikke strider imot noen immaterielle rettigheter, personvern eller andre gjeldende lovverk. Du erkjenner at du alene er ansvarlig for lovligheten, påliteligheten og opphavsretten til brukerinnholdet ditt, og du samtykker i at du ikke vil publisere noe brukerinnhold på nettstedet som er i strid med noen av bestemmelsene i denne avtalen. Videre gir du selskapet og dets autoriserte personell rett til å identifisere deg som eier av slikt brukerinnhold med ditt navn eller e-post adresse der det er hensiktsmessig, eller pålagt ved lov.

Du gir herved alle brukere av nettstedet en åpen lisens til å få tilgang til, og å vise brukerinnholdet ditt som er lagt ut på nettstedet.

Intellektuell eiendom

Alle rettigheter, tittel og interesse i- og til alle opphavsrettigheter, varemerker, domenenavn, forretningshemmeligheter, kunnskap og andre intellektuelle og/eller proprietære rettigheter, knyttet til tjenesten. Inkludert, men ikke begrenset til, all tekst, grafikk, lyd, video, interaktive funksjoner, kode, merker, programvare og lignende er enten eid av eller lisensiert til selskapet ("selskapets innhold"). Alt innhold av selskapet er beskyttet av lover om opphavsrett og traktater over hele verden. Enhver handling av kopiering, salg, reproduksjon, publisering, modifisere, distribuere og skape verk av selskapets innhold uten vår uttrykkelige skriftlige samtykke, eller samtykke fra lisensgiveren, vil lede til et brudd på immaterielle rettigheter.

Selskapet gir deg en begrenset og verdensomspennende lisens som ikke er overførbar, omsettelig, og ingen eksklusive rettigheter til deg eller tidsbegrensing på avtalen.

Retningslinjer for brukere

I interessen av å skape et trygt fellesskap for våre brukere, har vi laget noen retningslinjer for samfunnet som alle brukere må overholde under deltakelse/bruk av nettstedet vårt, og med samhandling i innholdet vårt. Hvis du ikke er enig i disse retningslinjene for fellesskapet, må du avstå fra å delta i noen av våre felles samfunnsområder.

Når du samhandler med nettstedet vårt og bestemmer deg for å legge ut noe offentlig synlig innhold, vennligst:

 • Respekter andre brukere som er i dette fellesskapet sammen med deg. Du forstår at de kan ha forskjellige synspunkter enn deg, og du kan alltid gjøre ditt bidrag uten å bli sårende eller støtende overfor andre. Kort sagt, være snill mot andre
 • Respektere loven og avstå fra å publisere innhold som bryter med lokale lover, inkludert lover om opphavsrett
 • Hjelp oss med å overvåke usunn brukeratferd ved å rapportere innhold som du vet er i strid med disse vilkårene, eller som kan oppfattes som trakassering, misbruk, upassende, støtende for enkeltpersoner eller grupper, fremme hatefulle ytringer eller kriminalitet
 • Ikke publiser innhold som er nedverdigende for en gruppe enten basert på rase, funksjonshemming, alder, seksuell legning, kjønnsidentitet eller voldelig, ærekrenkende, oppfordrende eller på noen måte ulovlig eller uetisk
 • Vi har nulltoleranse for brukere som har til hensikt å bruke eller faktisk bruke nettstedet vårt for rovdrift inkludert trakassering, mobbing eller lignende farlig adferd.

Hvis vi oppdager at du har brutt noen av de nevnte vilkårene, forbeholder vi oss retten til å blokkere deg og ta eventuelle nødvendige rettslige skritt for å ivareta sikkerheten til samfunnet vårt.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR INNHOLD

ALT INNHOLD ("INFORMASJON") SOM GJØRES TILGJENGELIG PÅ NETTSTEDET ER KUN FOR GENERELL INFORMASJONSFORMÅL. SELSKAPET BRUKER ALLE RIMELIGE ANSTRENGELSER FOR Å SIKRE AT ALL INFORMASJON PÅ NETTSTEDET ER KORREKT, KOMPLETT OG OPPDATERT. VI KAN IMIDLERTID IKKE TILBY NOEN GARANTIER OM AT SLIK INFORMASJON VIL VÆRE FEILFRI, OG SELSKAPET VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN INFORMASJON GITT AV KASINOOPERATØRER ELLER INTERAKSJONER MELLOM EN BRUKER OG EN SLIK TREDJEPART. SELSKAPET PÅTAR SEG IKKE ANSVAR FOR EVENTUELLE FEIL OG UTELATELSER I NOEN INFORMASJON PÅ NETTSTEDET VÅRT, OG VI FORBEHOLDER OSS RETTEN TIL Å ENDRE ALL INFORMASJON, NÅR SOM HELST, UTEN Å PÅDRA OSS NOE ANSVAR. NETTSTEDET ER GITT TIL BRUKERE PÅ EN "SOM DEN ER" OG "MED ALLE FEIL" BASIS, UTEN NOEN GARANTI AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT.

DIN BESLUTNING OM Å BRUKE INFORMASJONEN SOM GJØRES TILGJENGELIG PÅ NETTSTEDET ER UTELUKKENDE PÅ EGEN RISIKO.

Retningslinjer for akseptabel bruk

Du godtar herved at du bare vil bruke nettstedet i samsvar med våre retningslinjer for akseptabel bruk, og du samtykker spesifikt i at:

 • Du vil alltid sette en finansiell grense ("budsjett") for deg selv før du begynner å spille med penger, og du vil slutte å spille når du når ditt fastsatte budsjett
 • Du vil ikke bruke nettstedet til å gjennomføre ulovlige eller forbudte aktiviteter
 • Du skal ikke bruke nettstedet til kommersielle formål uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra en autorisert representant for selskapet
 • Du vil bare bruke nettstedet i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter
 • Du vil ikke legge ut, dele- eller promotere noe innhold på nettstedet som er nedverdigende for en gruppe, enten basert på rase, funksjonshemming, alder, seksuell legning, kjønnsidentitet eller på noen måte voldelig, ærekrenkende, oppfordrende eller ulovlig
 • Du vil ikke legge ut eller laste opp innhold som krenker de immaterielle rettighetene til en annen person eller enhet;
 • Du skal ikke modifisere, tilpasse, oversette eller foreta omvendt utvikling av noen del av nettstedet
 • Du vil ikke bruke noen form for robot, Spider, site skraping/sporingsprogram, eller andre automatiserte rutiner for å skrape data/informasjon fra noen del av nettstedet
 • Du vil ikke reformatere eller ramme noen del av nettstedet uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra selskapet, som kan bli avvist etter vårt eget skjønn
 • Du vil ikke legge ut noe innhold på en nettside som feilaktig uttrykker eller antyder at slikt innhold eller materiale er sponset eller godkjent av selskapet
 • Du vil ikke overføre virus, trojanske hester eller annen kode av en destruktiv art
 • Du vil ikke kopiere eller lagre innhold som tilbys på nettstedet for annet enn din personlige bruk
 • Du vil ikke iverksette tiltak som pålegger, eller kan pålegge ,etter eget skjønn, en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på vår IT-infrastruktur
 • Du skal ikke reprodusere, distribuere, vise eller gjøre data, informasjon eller deler av nettstedet til noen tredjepart tilgjengelig uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra en autorisert representant for selskapet.

Ansvarlig Spill

Vi er forpliktet til å forebygge problematisk pengespill i størst mulig grad. For å hindre de negative konsekvensene av gambling, anbefaler vi at du setter en finansiell grense ("budsjett") for deg selv når du planlegger å spille med penger. Du bør aldri spille for penger som du ikke har råd til å tape. Du forstår og godtar at kasino er ment for underholdning og ikke en måte å tjene penger på.

Hvis du har et problem med spillavhengighet, kan du beskytte deg mot de negative konsekvensene av gambling ved å sette restriksjoner på gambling for deg selv. Hvis du vil vite mer, kan du gå tilhttps://hjelpelinjen.no/ . Vi oppfordrer deg også til å informere oss om din selv-ekskluderte status og avstå fra å få tilgang til nettstedet vårt eller nettstedene til kasino operatører.

Affiliate Lenker

Vi deltar i affiliate markedsførings-programmer. Vår nettside inneholder lenker til online kasino som eies og drives av tredjeparts Kasinooperatører. Når du klikker på slike koblinger, vil du bli omdirigert til slike tredjeparts nettsteder. Vi påtar oss ikke noe ansvar for slike tredjeparts kasinooperatører. Vær oppmerksom på at all informasjon om kasino tilbud notert på våre nettsider er innhentet fra slike tredjeparts nettsteder. Vi gir ikke sin tilslutning til eller gir noen representasjon om integriteten av slik informasjon, tjenester som tilbys av Kasinooperatører, eller resultater av bruken av en slik tredjeparts tjeneste.

Du rådes til å lese nøye gjennom vilkårene og betingelsene og retningslinjene for personvern for slike tredjeparts kasinoer som styrer din bruk av deres tjenester. Du erkjenner at du besøker disse tredjeparts nettstedene utelukkende på egen risiko.

Oppdateringer

Selskapet forbeholder seg retten til å endre vilkårene og betingelsene i denne avtalen fra tid til annen, for å gjenspeile enhver endring i vår tjeneste, endringer i gjeldende lover og forskrifter, samt andre lignende årsaker. Med mindre annet er uttrykkelig spesifisert, skal eventuelle endringer i denne avtalen være gjeldende fra dato vi publiserer den oppdaterte versjonen på siden der disse vilkårene vises, og å varsle deg ved å endre dato for siste endring på toppen av disse vilkårene.

Det er ditt eget ansvar å gjennomgå denne avtalen med jevne mellomrom for å gjøre deg kjent med eventuelle vesentlige endringer. Din kontinuerlige bruk av nettstedet etter iverksettelse- datoen for eventuelle endringer, skal uttrykke din aksept av slike endringer. Hvis du ikke godtar eventuelle endringer, må du umiddelbart slutte å bruke tjenesten vår.

Fraskrivelse av Garantier

TJENESTEN TILBYS PÅ EN "SOM DEN ER" OG "SOM TILGJENGELIG" BASIS. I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING, LEVERES TJENESTEN UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, SALGBARHET, NØYAKTIGHET OG OVERTREDELSER.

VI VERKEN REPRESENTERER ELLER GARANTERER AT INFORMASJONEN SOM GJØRES TILGJENGELIG GJENNOM NETTSTEDET ER NØYAKTIG, PÅLITELIG ELLER KORREKT; TJENESTEN VIL VÆRE UAVBRUTT, FEILFRI ELLER HELT SIKKER; TJENESTEN VIL OPPFYLLE DINE FORVENTNINGER ELLER KRAV; ELLER AT EVENTUELLE DEFEKTER/FEIL VIL BLI KORRIGERT. INGEN INFORMASJON ELLER RÅD INNHENTET AV DEG FRA NETTSTEDET ELLER GJENNOM SELSKAPET SKAL SKAPE NOEN GARANTI SOM IKKE ER UTTRYKKELIG ANGITT I DISSE VILKÅRENE.

NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE OG BEGRENSNING AV VISSE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, SÅ OVENSTÅENDE UNNTAK GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG.

Gjeldende Lov

Denne avtalen skal reguleres av- og tolkes i samsvar med lovene i Malta uten noe hensyn til motstridende lovverk.

Ingen Gruppesøksmål

Alle krav mellom partene i forbindelse med disse vilkårene vil bli motsøksmål individuelt, og du vil ikke konsolidere eller søke gruppesøksmål for noe krav med hensyn til nettstedet, eller noen tjeneste som tilbys av selskapet.

Innkalling

Med mindre annet er uttrykkelig angitt skal enhver meddelelse, forespørsel, etterspørsel eller kommunikasjon gitt av brukeren til selskapet gjøres skriftlig til selskapets representant på Info@slottomat.com

Force Majeure

Verken selskapet eller brukeren vil bli holdt ansvarlig for unnlatelse av å utføre noen av sine forpliktelser overfor hverandre dersom slik svikt kommer som et resultat av uforutsette handlinger (inkludert brann, flom, jordskjelv, storm, orkan eller andre naturkatastrofer) eller noen force majeure hendelse som krig, invasjon, handling av utenlandske fiender, handlinger (uavhengig av om krig er erklært), borgerkrig, opprør, revolusjon, opprør, militær maktovertakelse eller inndragning av makt, terroristaktiviteter, nasjonalisering, statlig sanksjon, blokkering, boikott, arbeidstvist, streik, lockout eller eventuelle avbrudd eller svikt i elektrisitet eller server, system, datamaskin, Internett- eller telefontjenester.